Barnets Lov: Hvad indebærer den nye lovgivning?

Den 1. januar 2024 træder Barnets Lov i kraft. Formålet med loven er bl.a. at tilbyde børn og unge og deres familier rådgivning og støtte til at forebygge sociale problemer samt at give børnene flere rettigheder i tvangsfjernelsessager.

Bliv klogere på Barnets Lov i artiklen her.

Barnets Lov skal sikre flere rettigheder til børn og unge

Barnets Lov er blevet til som en del af aftalen Børnene Først, og efter udskydelse træder lovgivningen i kraft d. 1. januar 2024. Med Barnets Lov ønsker regeringen og et bredt flertal i Folketinget overordnet set at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, så de får den hjælp og støtte, de har brug for tidligt i livet. Dette skal bl.a. bidrage til forebyggelse af sociale problemer.

Ét af de særligt elementer i Barnets Lov er flere rettigheder til børn og unge. De bliver tillagt flere processuelle rettigheder, og deres mulighed for at spille en større og mere aktiv rolle i egen sag styrkes.

Loven skal afspejle et tidssvarende børnesyn

Barnets Lov skal sikre, at barnets retssikkerhed bliver prioriteret. Som led i dette skal loven afspejle “et tidssvarende børnesyn” og sørge for, at der opleves et “børnevenligt system”, der imødekommer børnene og de unge med en målrettet indsats.
Indsatsen skal afspejle barnets egne behov. For at sikre at disse behov bliver mødt, får børnene og derfor flere selvstændige rettigheder.

Tidligere var det Serviceloven, der regulerede anbringelsen af børn og unge, og mange af rettighederne heri er også i Barnets Lov. Et nyt element består af en række regler, der udstyrer børnene med ret til at “anmode” om bestemte afgørelser. Det kan f.eks. dreje sig om anbringelse udenfor hjemmet eller om at få suspenderet samværet med forældrene i en periode.

Kommunen har pligt til at vurdere en anmodning, men det er ikke en ret for barnet, at der bliver truffet afgørelse.

Få gratis advokathjælp hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik

En tvangsfjernelsessag er altid en ulykkelig og stressende affære. Heldigvis er der advokathjælp at hente. Du har nemlig ret til gratis advokathjælp i alle sager om tvangsfjernelse.

Hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik møder du et team af seks specialister i tvangsfjernelsessager, som er klar til at hjælpe dig med gratis advokathjælp. Du får din egen advokat, men har hele teamet bag dig. På den måde får du støtte gennem hele sagen, og du og dit barn sikres den bedst mulige behandling gennem systemet.